Dokumentace použití API VoteGate

Každý požadavek na API musí být autorizován tokenem nastaveným v .env souboru. Token se předává jako GET parametr pod klíčem token.


Endpointy

Informace o serveru

GET https://votegate.minehub.cz/api

Vrací objekt, kde klíč je název hlasovací služby a hodnota je objekt ServerInfo nebo null v případě selhání načtení dat.

Příklad
https://votegate.minehub.cz/api
{
  "CZECH_CRAFT": {
    "position": 19,
    "votes_count": 1490,
    "url": "https://czech-craft.eu/server/minehub"
  },
  "CRAFTLIST": {
    "position": 32,
    "votes_count": 997,
    "url": "https://craftlist.org/minehubcz"
  },
  "MINECRAFT_LIST": {
    "position": 16,
    "votes_count": 3608,
    "url": "https://www.minecraft-list.cz/server/minehubcz"
  },
  "MINECRAFTSERVERY": {
    "position": null,
    "votes_count": 1026,
    "url": "https://minecraftservery.eu/server/minehubcz"
  }
}

Informace o hráči

GET https://votegate.minehub.cz/api/{nick}

Vrací objekt, kde klíč je název hlasovací služby a hodnota je objekt PlayerInfo nebo null v případě selhání načtení dat.

Příklad
https://votegate.minehub.cz/api/CoolFido
{
  "CZECH_CRAFT": {
    "nick": "CoolFido",
    "votes_count": 2,
    "next_vote": 1674570505,
    "vote_url": "https://czech-craft.eu/server/minehub/vote?user=CoolFido"
  },
  "CRAFTLIST": null,
  "MINECRAFT_LIST": {
    "nick": "CoolFido",
    "votes_count": 1,
    "next_vote": 1674571538,
    "vote_url": "https://www.minecraft-list.cz/server/minehubcz/vote?name=CoolFido"
  },
  "MINECRAFTSERVERY": {
    "nick": "CoolFido",
    "votes_count": 1,
    "next_vote": 1674572924,
    "vote_url": "https://minecraftservery.eu/server/minehubcz/vote/CoolFido"
  }
}

Data

Služby

Název Třída URL
CZECH_CRAFT CzechCraft.php https://czech-craft.eu
CRAFTLIST CraftList.php https://craftlist.org
MINECRAFT_LIST MinecraftList.php https://www.minecraft-list.cz
MINECRAFTSERVERY MinecraftServery.php https://minecraftservery.eu

Objekt ServerInfo

Název vlastnosti Datový typ Význam
position int | null Pořadí serveru v žebříčku
votes_count int Celkový počet hlasů serveru
url string Odkaz na stránku serveru

Objekt PlayerInfo

Název vlastnosti Datový typ Význam
nick string Nick hráče
votes_count int Počet hlasů daného hráče
next_vote int Timestamp času, od kdy hráč smí nejdřívě hlasovat
vote_url string Hlasovací odkaz hráče